Privacy verklaring

Coolpoint is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens van Coolpoint

Coolpoint airconditioning
Hondsdraf 9,
3755 TC Eemnes

035-2031775
info@coolpoint.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Coolpoint verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Denk hierbij aan het offerteformulier of contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Ook worden gegevens over bezoekactiviteiten op de website (https://coolpoint.nl) via Google Analytics verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Coolpoint verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het kunnen opstellen en adresseren van een offerte.
  • het kunnen bellen of e-mailen om de werkzaamheden adequaat uit te kunnen voeren
  • het afhandelen van de betaling

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Coolpoint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Voor de financiële administratie wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coolpoint verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Coolpoint gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@coolpoint.nl

Coolpoint wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd

Coolpoint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coolpoint.nl.